विकासवाडी विद्यापीठ विद्यालय (डी.एड.एड. ज्युनिअर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन)

नूतन बाल शिक्षण संघाने विकासवाडी विद्यापीठ व्यवस्थापन, कोसबाड हिल, ता. डहाणू, जि. पालघर एनसीटीई भोपाळ मान्यता प्राप्त व एमएससीईआरटी, पुणे संलग्न डी.एल्.एड / डी.एड. कॉलेज. कॉलेज ग्रामीण आदिवासी मुलांना शिकवण्यासाठी सक्षम शिक्षक प्रदान करण्यासाठी 1957 मध्ये स्थापना करण्यात आली कै पद्मभूषण ताराबाई मोडक आणि तो "माजी पंतप्रधान कै श्रीमती. इंदिरा गांधी" यांच्या हस्ते करण्यात आले. आमचे महाविद्यालय, ताल-डहाणू, जि. पालघरच्या ग्रामीण आदिवासी भागात आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांच्याशी संबंधित अभ्यासक्रम महाविद्यालय उपलब्ध आहेत.